CVIČEBNÍ AKTIVITY PRO VÁS ZDARMA!

Jedeme dál


a nic nás nezastaví

Aktuality

sdílet sdílet FOTOGALERIE

Dobré zprávy o projektu JEDEME DÁL 18. 01. 2018

 

Projekt JEDEME DÁL už běží nějaký ten rok a slýcháme pochvaly od účastníků, které nám samozřejmě dělají radost a také statistiky projektu začínají být velmi pozitivní.  A tak nastal čas se s nimi začít chlubit.

Pár čísel z realizace projektu JEDEME DÁL

  • První kurz realizovaný v TOTEM, z.s. proběhl v 10l11 2015, v současné době probíhá XI. kurz v termínu 11l2017 – 1l2018. 
  • Od podzimu v roce 2015 se aktivně účastnilo celkem 281 seniorů, většina několik dvouměsíčních kurzů,
  • 5 lidí se zúčastnilo všech 11 kurzů tzn. absolvovalo 88 tréninkových týdnů chůze s NW holemi. 6 lidí odchodilo aktivně 10 kurzů, 5 lidí odchodilo 9 kurzů, 51 lidí odchodilo alespoň čtyři kurzy.
  • Největší počet přihlášených na jeden kurz bylo 95 lidí a to v období X. kurzu, který proběhl na podzim v roce 2017, probíhal v 5 skupinách.

 

A čím byl zajímavý rok 2017?

  • Proběhlo celkem 5 kurzů s účastí 382 aktivních účastníků.
  • V lednu proběhla v projektu pozitivní personální změna, na pozici Garanta volnočasových aktivit nastoupila dosavadní lektorka Lucie Bolehovská.
  • Jarní kurz proběhl s motivací Poutní cesta do portugalského města Fátima, kdy jsme s pomocí elektronické aplikace v chytrých telefonech sčítali nachozené km všech účastníků VIII. kurzu. Jak zhodnotila v závěru kurzu garantka volnočasových aktivit Lucie: „Máme za sebou krásnou poutní cestu, navštívili jsme pomyslně čtyři státy a v nich mnoho zajímavých a krásných měst a míst. A konec naší cesty jsme uzavřeli městem zázraků. Je to více než působivý závěr naší snové pouti, do které se zapojilo 80 seniorů v rámci našich pravidelných vycházek a cvičení s nordic walking holemi. Dohromady jsme ušli 3302 km a to za osm týdnů, prostudovali jsme mapu a o každém městě na trase jsme se dozvěděli díky lektorům spoustu zajímavostí.“
  • Na jaře 2017 se do projektu opět přidali i klienti seniorského pobytového zařízení v Plzni na Slovanech DOMOVINKA a nově i klienti Domova svatého Aloise.
  • V srpnu proběhlo školení zaměstnanců TOTEM, z.s. v NW, abychom dokázali správně motivovat klienty k účasti v projektu…
  • V roce 2017 jsme proškolili 4 nové zájemce o lektorské působení v projektu a rozšířili tak lektorský tým. Projekt má nyní 7 vyškolených lektorů. Lektoři dokáží s každým individuálně pracovat a poskytnout podporu, radu i pomoc každému na míru. Pravidelně se scházejí na poradách, projednávají problémy a předávají si zkušenosti. V listopadu proběhlo setkání v terénu.

Na závěr ještě citát z emailu lektorky Jitky Batkové:

„Dnes mi paní říkala, že chození jí dalo novou *šťávu do života*. Je to jedna z nových. Když začínala, byla poslední. Povzbuzovala jsem ji, snažila se být psychickou oporou a jednou jsem jí i zkracovala trasu oproti ostatním. Dnes šla celou dobu první a ženy vzadu si stěžovaly, že jde moc rychle. To je krása, že? Mám radost s ní i z ní.

Další paní (nepatří do mé skupiny, ale povídala jsem si s ní) říkala, že přestala brát léky na podporu dýchání od té doby, co chodí NW. Taky skvělé.“

 

A tak rádi  a společně  „JEDEME DÁL“ v celém roce 2018.

Sledujte nás 736 489 755 Napište nám

Copyright 2015 Fit Senior