CVIČEBNÍ AKTIVITY PRO VÁS ZDARMA!

Jedeme dál


a nic nás nezastaví

Aktuality

sdílet sdílet FOTOGALERIE

JEDEME DÁL a naše imaginární „Toulání se Šumavou“ - 5. týden 09. 05. 2018

Naše imaginární putování po Šumavě už běží 5.týden. Tento týden našich 85 nadšených turistů ušlo 61 kilometrů.

V pondělí na trasu vyrazilo 22 lidí a ušli 18 km kilometrů. Ze zaniklé obce Josefův Důl skupina vyráží po modré turistické značce přesně po hranicích Šumavy a podél Schwarzenberského plavebního kanálu směr bývalá obec Huťský Dvůr. Na počátku 17. století v těchto místech byla sklárna nazývaná „Plánská sklárna“. Vyráběly se v ní okenní terče a sklenice. Zanikla roku 1715 pro nedostatek paliva. Zdejší osada vznikla až později v souvislosti se stavbou Schwarzenberského plavebního kanálu. V roce 1890 zde stálo přes 70 budov, ve kterých žilo více než 500 převážně německých obyvatel.Obec zanikla až po druhé světové válce. Dnes zaniklou obec připomínají jen trosky budov a několik dochovaných křížů z 19. století. Po 4 km skupinka dorazí na rozcestí Klápa. Zde měla být Lanovka Klápa-Hraničník, která měla propojit českou stranu s lyžařským areálem Hochficht v Rakousku. Stavba by ale zasahovala do NP Šumava a lanovka a s ní související pohyb lidí by měl negativní vliv na celistvost vyhlášené Ptačí oblasti Šumava a Evropsky významné lokality Šumava. Pokračuje se po modré a pořád podél plavebního kanálu až k Rosenaurově kapli. Rosenauerova kaplička je dřevěná stavba. Je pojmenovaná po staviteli Schwarzenberského kanálu. Cíl pondělního putování je už na dosah, ale nemůže se pokračovat po modré turistické, kvůli polomům, a tak trasa uhne na zelenou a ta vede k bývalé obci Jelení Vrchy.První dřevěné domky zde byly postaveny pro dřevorubce a plavce. V roce 1945 zde žije ve 38 domech na 260 obyvatel. V obci žili a pracovali také skvělí kameníci. Při stálém zdokonalování kanálu přišel jejich um ke slovu často. Nedaleký tunel s ozdobnými kamennými portály by se dal označit za jejich vrcholné dílo.

V úterý je svátek, náhradním dnem putování je středa. Ve středu vychází na trasu čtyři skupiny v celkovém počtu 27 lidí a za cíl je urazit 26 km. Skupinka pokračuje po cyklistické Hučínské cestě, z důvodu polomů. Nemůžeme tedy navštívit Medvědí kámen, památník posledního zastřeleného medvěda. Skupina dorazí k rozcestníku Průsek na Rudolfově cestě a pokračuje už po žluté turistické trase až do osady Černý Kříž. Účelem kříže bylo ochraňovat dávný brod přes Studenou Vltavu. V roce 1910 sem dorazila železniční trať z Českých Budějovic a protnula se s kolejemi od Volar. Tak tu uprostřed šumavských hvozdů vzniklo romantické nádraží "Černý kříž". Stejně byla pojmenována i osada, která se okolo postupně rozrostla. Nádraží Černý Kříž je raritou mezi českými nádražími, je nejmenší železniční stanicí s přímým rychlíkovým spojením s Prahou. Původní dřevěný kříž zanikl po 2. světové válce. Pokračuje se dál po modré značce k bývalému hradu na Stožecké skále. Stával zde kdysi hrad. Podle archeologických výzkumů to bylo patrně někdy ve 14. století a jeho funkcí bylo střežit Zlatou stezku, která tudy vedla. Těsně pod ním je Stožecká kaple. Poutní kaple Panny Marie při prameni léčivé vody je ukázkou lidového řezbářství. Původní dřevěnou kapličku vybudoval kovář, jako poděkování za uzdravení zraku díky vodě ze zdejšího pramene. Skupina nadšenců míří směr Soumarské rašeliniště. Jedná se o unikátní ukázku revitalizace rašeliniště po ukončení průmyslové těžby. Těžba rašeliny zde skončila v roce 2000. V roce 2012 byla část obnoveného rašeliniště zpřístupněna formou naučné stezky. Celou oblast si je možno prohlédnout z dřevěné vyhlídkové věže „Rozhledna Soumarský most „. Středeční skupina zakončí svoje putování v obci Lenora. Obec Lenora se nachází v údolí Teplé Vltavy. Obec vznikla v roce 1834 jako osada kolem nové sklářské huti. Sklářskou tradici připomíná expozice historického skla v místním sklářském muzeu. Mezi významné turistické atrakce v obci patří veřejné pečení chleba v historické peci a technická památka krytý dřevěný most, který sloužil k manipulování plaveného dřeva z okolních boubínských lesů.

 Ve čtvrtek vyráží 36 lidí a cílem je ujít 17 kilometrů. Skupina opouští Lenoru, která už neleží na Šumavě, ale těsně za hranicí, vrátí se na zelenou turistickou trasu a pokračuje směr Strážný. dojdou ke zbytkům patrně nejstarší přehrady v Čechách. Přehrada byla vybudována ve 14. století na říčce Řasnici. Hráz byla dlouhá přes 500 metrů. Roku 1587 však byla její hráz prolomena a přehrada již nebyla nikdy obnovena. O kousek dál je místo bývalého Splavského mlýna. Splavský mlýn byl zachycen již v první polovině 19. století na mapách katastru. Mlýn nevyužíval vody z Řasnice, ale vedl si dlouhým náhonem vodu z Časté tekoucí od Strážného. Do tohoto náhonu ještě ústil Kořenský potok, který průtok přilepšoval. Po skončení druhé světové války byl mlýn konfiskován Československem jako nepřátelský majetek. Po 2 km se nachází obec Strážný. Obec má poměrně vysokou nadmořskou výšku, a přesto je tu mírné podnebí. Na Kamenném vrchu stojí Mariánská kaplička. Nedaleko odtud se uprostřed lesů na skalnatém ostrohu ukrývá zřícenina hradu Kunžvart. Hrad nikdy nesloužil jako stálé panské sídlo, ale plnil výhradně strážní funkci. Tomu odpovídá i jeho skromná podoba. Hlavní a jedinou budovou byla jeho mohutná hranolová 15 m vysoká obytná věž, která se téměř v původním stavu zachovala až do dnešních dob. Cesta vede k další zaniklé osadě jménem Polka. Ves byla založená v roce 1745 jako typicky dřevařská. Stál zde zájezdní hostinec s ubytováním, výčepem a velkým sálem, a dále škola hamr, pila a mlýn. V roce 1913 zde byla zprovozněna hydroelektrárnu. V roce 1926 byla elektrárna Polka napojena vedením do Volar na síť Jihočeských elektráren. Dnes zde zůstalo jediné stavení. Čtvrteční skupina je u konce putování šumavou. Poslední zastávkou je zaniklá obec Březová Lada. Byla založena v roce 1745 jako dominikální osada pro dřevaře, měla 14 domů. Byla zde i sklárna, vyrábějící skleněné korálky na růžence, tabulové sklo, zrcadla a čočky do brýlí. Sklárna byla nazývána Březohorskou hutí. V roce 1890 zde žilo 149 obyvatel, v 18 domech. Z Březové Lady se dodnes dochovalo sedm z celkem osmi původních křížků. Nacházela se zde i malá kaple, stojící nad břehem meandrující Vltavy, která byla zbořena i s ostatními domy. Zůstalo zde také pár kamenných nájezdů, které sloužily k výjezdu vozů se senem přímo na půdu stavení. Zde zakončili další týden naši výletníci.

Sledujte nás 736 489 755 Napište nám

Copyright 2015 Fit Senior