CVIČEBNÍ AKTIVITY PRO VÁS ZDARMA!

Jedeme dál


a nic nás nezastaví

Aktuality

sdílet sdílet FOTOGALERIE

JEDEME DÁL - Letní turistika 11. 07. 2018

JEDEME DÁL - Letní turistika

 

Máme tu poslední tři týdny našeho letního kurzu. Užíváme si pravé letní počasí. Slunce, letní deštíky. V lese potkáváme cyklisty, děti, pejskaře a sběrače borůvek a malin. U rybníků i plavce. Frekvence lidí na cestách v lese houstne, a tak se nabízí si připomenout, jak se chovat na turistických cestách a v přírodě. Příroda je společným bohatstvím a měla by sloužit všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití. Tak jako na silnicích existují pravidla silničního provozu, tak existují i pravidla pohybu na turistických cestách v přírodě.

  • V přírodě se pohybujeme tak, abysme ji nepoškodili, a zároveň i ohleduplně k jiným návštěvníkům.
  • Délku a náročnost tras volme úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Turistickou výstroj a vybavení mějme vždy takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Dbejme na svoji osobní bezpečnost, vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla.
  • Ke svému pohybu v přírodě využívejme přednostně vyznačené trasy. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod.).
  • V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou, se pohybujme v pravé polovině cesty tak, aby nás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.
  • Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněme cyklistům, aby nás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.
  • Máme-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku, a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.
Sledujte nás 736 489 755 Napište nám

Copyright 2015 Fit Senior