CVIČEBNÍ AKTIVITY PRO VÁS ZDARMA!

Jedeme dál


a nic nás nezastaví

Aktuality

sdílet sdílet FOTOGALERIE

JEDEME DÁL skvělá příprava na letní turistiku 28. 06. 2017

Máme tu poslední týden červnového chození s JEDEME DÁL.  Už  od 24.6. si užíváme i oficiální léto.    A tak se nabízí si říci něco o turistice, protože naše tréninky s NW používáme právě k turistickým výletům. Příroda je společným bohatstvím a měla by sloužit všem lidem k jejich rekreaci, turistickému a sportovnímu vyžití. Tak jako na pozemních komunikacích existují pravidla silničního provozu, která se řídí platnými zákony a vyhláškami, je třeba definovat i pravidla pohybu v přírodě a pravidla její ochrany.

Turistika je zájmová činnost, spočívající v krátkodobém cestování a poznávání prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Od roku1888 mají čeští turisté svoji organizace Klub českých turistů (KČT), který udržuje na území České republiky hustou síť značených stezek pomocí turistických značek.

Klub českých turistů (KČT) ustanovil pravidla pro pohyb svých členů v přírodě následně:

  • V přírodě se pohybujte tak, abyste ji nepoškodili, a zároveň i ohleduplně k jiným návštěvníkům.
  • Délku a náročnost tras volte úměrně svému věku, zdravotnímu stavu, fyzické zdatnosti a terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Turistickou výstroj a vybavení mějte vždy takovou, aby odpovídala druhu pohybu, terénním a povětrnostním podmínkám.
  • Dbejte na svoji osobní bezpečnost (přilba, brýle, krémy s UV filtrem), mějte vždy při sobě základní potřeby pro poskytnutí první pomoci i dostatečné množství tekutin a jídla.
  • Ke svému pohybu v přírodě využívejte přednostně vyznačené trasy pro Vámi zvolený druh přesunu, na značených trasách jiného přesunu respektujte absolutní přednost tohoto přesunu před ostatními. Na nevyznačených trasách má vždy přednost ten zranitelnější (sjíždějící lyžař před pěším, pěší před cyklistou apod .).
  • V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s vyznačenou cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině cesty tak, aby Vás cyklisté mohli vlevo předjet nebo minout.
  • Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, umožněte cyklistům, aby Vás pomalou jízdou mohli předjet nebo minout.
  • Máte-li s sebou psa, musí být na soubězích pěší a cyklistické značené trasy a na soubězích pěší a lyžařské značené trasy držen na vodítku, a to tak, aby neohrožoval projíždějící cyklisty nebo lyžaře.
Sledujte nás 736 489 755 Napište nám

Copyright 2015 Fit Senior