CVIČEBNÍ AKTIVITY PRO VÁS ZDARMA!

Jedeme dál


a nic nás nezastaví

Aktuality

sdílet sdílet

Tři Králové a JEDEME DÁL 09. 01. 2019

Máme tu první týden chození v lednu, v prosinci jsme měli adventní rozjímání a jelikož nedávno bylo 6.1. Tři krále, pojďme si o nich něco říci.

Zmínka o Třech králích sahá až do 6. století. Tradice tříkrálové sbírky potom vznikla ve středověku, s nástupem socialistického režimu tato tradice začala mizet. Po revoluci v roce 1989 se však tradice Tří králů postupně začala obnovovat. Zkratka K+M+B je vykládána jako iniciály tří králů, proto tedy Kašpar, Melichar a Baltazar. Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici a nejedná se tedy o spojovníky mezi jmény králů. Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o Třech králích.  Chudé děti tak chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem. Svěcená křída byla ochranou před temnými mocnostmi, takže se jí dělala před filipojakubskou nocí znamení na všechny dveře do obydlí, chlévů i kurníků, aby chránila lidi i zvířata před mocí čarodějnic. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Tato tradice po r. 1948 postupně vymizela. Tradice byla znovu oživena až po r. 1989.

Sledujte nás 736 489 755 Napište nám

Copyright 2015 Fit Senior